E-mail adres toevoegen aan meedere distributielijsten o365 via powershell

Bron: https://community.spiceworks.com/topic/2121665-add-user-to-several-distribution-groups-office-365

Samenvatting:

Log in via powershell
maak een tekstbestand met op elke regel de naam van een groep waar je aan toe wilt voegen.

Gebruik dan dit commando:

foreach($group in (get-content “pathtofile\list.txt”)){
Add-DistributionGroupMember $group –Member “my@emai.nl” -Verbose
}