Fout met VHDX in Hyper-V

Laatst is er een schijf niet goed geback-upt.

Gelukkig alles kunnen herstellen met

Set-VHD -Path <child.vhdx> -ParentPath  <parent.vhdx> -IgnoreIdMismatch

Bron:https://redmondmag.com/articles/2020/04/16/powershell-fix-hyperv-virtual-disk-chains.aspx