Verbinding met Exchange online

Om verbinding te maken met Exchange online via PowerShell kan je de volgende commando’s gebruiken.
LET OP! ALS JE MFA GEBRUIKT SCROLL NAAR BENEDEN!

Open PowerShell als ADMINISTRATOR

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$Credential=Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Credential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session


Zorg dat je de nieuwe v2 module hebt: open powershel als admin 
Install-Module PowershellGet -Force
Update-Module PowershellGet
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
Install-Module -Name ExchangeOnlineManagement 
Import-Module ExchangeOnlineManagement; Get-Module ExchangeOnlineManagement 
Connect-ExchangeOnline

Voor MFA gebruik dit commando:

Open PowerShell als ADMINISTRATOR

Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName Admin@adres