Verbinding met Exchange online

Om verbinding te maken met Exchange online via PowerShell kan je de volgende commando’s gebruiken.
LET OP! ALS JE MFA GEBRUIKT SCROLL NAAR BENEDEN!

Open PowerShell als ADMINISTRATOR

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

$Credential=Get-Credential

$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $Credential -Authentication Basic -AllowRedirection

Import-PSSession $Session

Voor MFA gebruik dit commando:

Open PowerShell als ADMINISTRATOR

Connect-EXOPSSession -UserPrincipalName Admin@adres