WiFi sterkte?!¿

Af en toe is het goed even te weten wat de WiFi sterkte is op het moment. De streepjes zeggen niet veel. Wat is een streepje?

Als je Command Prompt opent (WIN + R en vervolgens CMD Enter) en voer de volgende commandos uit.

netsh wlan show interfaces

Als je wilt weten met welk AP je verbonden bent kun je dit commando uitvoeren:

netsh wlan show networks mode=Bssid